Wtorki Naukowe

O Wtorkach NaukowychNajbliższe spotkaniaMinione spotkania w roku 2016/2017Harmonogram spotkań

Od roku 2002 na Wydziale organizowane są cotygodniowe „Spotkania Wtorkowe”, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni mogą podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych. Ich pomysłodawczynią i niestrudzoną organizatorką przez 14 lat była Profesor Maria Lewicka. Od października 2016 r. organizatorką wtorków jest dr Magdalena Budziszewska. Spotkania Wtorkowe organizowane są zawsze o tej samej porze, we wtorki roku akademickiego, w czasie tzw. długiej przerwy w godz. 15.15-16.00. Odbywają się na parterze budynku w sali nr 1.

koziolek-1-z-logo-2-page-001 koziolek-2-z-logotypami-page-001

Wtorki Naukowe wrosły w klimat naszego Wydziału. Referentami byli zarówno profesorowie, jak i najmłodsi adepci nauki, zagraniczni goście, a także naukowcy wykładający na innych polskich uczelniach. Będziemy naszą ofertę wtorkową systematycznie poszerzać o nowe nazwiska i nowe dziedziny wiedzy. Zależy nam, aby „Wtorki” kojarzyły się ich uczestnikom nie ze sztywnym klimatem naukowej pompy, ale z atmosferą lekkości i zabawy, jaką powinna być dla nas przygoda z nauką. Dlatego spotkaniom naszym patronuje najbardziej nietypowa – ale jakże swojska – postać: zrodzony z wyobraźni Kornela Makuszyńskiego i powołany do życia przez Mariana Walentynowicza, wieczny wędrowiec i poszukiwacz przygód, Koziołek Matołek. Każdy referent otrzymuje zatem w nagrodę za swój występ jego podobiznę – Koziołka Matołka prosto z Pacanowa.

Koordynatorem Wtorków Naukowych jest dr Magdalena Budziszewska.

Nastąpiła nieoczekiwana zmiana w harmonogramie Wtorków Naukowych.

Jutro (wtorek 22 maja) wystąpi mgr Agnieszka Hermel z wystąpieniem Relacje pomiędzy fundamentami moralnymi, orientacjami społecznymi i strategiami radzenia sobie w konflikcie.

Przepraszamy za zmianę i poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia.

Zachowanie w konflikcie zależy zarówno od czynników osobowościowych, jak i od kontekstu sytuacyjnego (Lewin, 1986). Według modelu podwójnej troski (Pruitt, Rubin, 1986), w sytuacji sporu można wybrać jedną z pięciu strategii postępowania: unikanie, dopasowanie, współpracę, rywalizację i kompromis. Wybór strategii może być do pewnego stopnia uzależniony od fundamentów moralnych – szybkich, emocjonalnych reakcji, które dopiero później są racjonalizowane. Wyróżniono pięć fundamentów moralnych. Opierając się o fundament krzywdy/troski uznajemy, iż niemoralne postępowanie to takie, które powoduje, że inni ludzie cierpią. Fundament sprawiedliwość/wzajemność powoduje, że jesteśmy wrażliwi na kwestie sprawiedliwości społecznej. Fundament wewnątrzgrupowość/lojalność opiera się na przywiązaniu do grupy. Fundament autorytet/szacunek wyraża tendencję do tworzenia hierarchii społecznych. Fundament czystość/świętość opiera się o emocję wstrętu wobec zanieczyszczeń środowiska oraz wobec niektórych zjawisk społecznych, jak niemożność kontrolowania własnych impulsów (Haidt, 2012).
W celu zidentyfikowania opisanych zależności przeprowadziliśmy badanie (N=288), w którym przeanalizowaliśmy wpływ fundamentów moralnych uczestników i ich orientacji społecznych na wybór strategii zachowania w konflikcie z: 1) „przyjacielem” i 2) „nieznajomym”. Wyniki pokazują, że zachowanie w konflikcie w różnych kontekstach zależy od odmiennych fundamentów moralnych. W konflikcie z „przyjacielem” fundament wewnątrzgrupowości/lojalności determinuje strategię unikania. W relacji z „nieznajomym” ten sam fundament determinuje strategie unikania, rywalizacji i dopasowania. Współpraca z „nieznajomym” wyjaśniana jest przez progresywizm jednostki – postawę wyrażającą poparcie dla rozwoju społeczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.