Odszedł profesor Stanisław Mika
25 września 2017

Z żalem informujemy, że dnia 22 września 2017 roku odszedł od nas profesor Stanisław Mika.

Pionier nowoczesnej psychologii społecznej w Polsce i Mistrz wielu pokoleń naukowców.

Założyciel i wieloletni szef Katedry Psychologii Społecznej. Autor „Psychologii Społecznej”, przez wiele lat jedynego podręcznika naszej dyscypliny, do dzisiaj ważnego źródła wiedzy o klasycznych teoriach i badaniach. Współtwórca eksperymentalnego nurtu psychologii społecznej w Polsce i Europie. Członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej (EASP) i członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Dziekan Wydziału Psychologii w latach 1990-1993. Promotor wielu prac magisterskich i doktorskich.

Był naszym Nauczycielem i Przyjacielem.

Będziemy pamiętać Jego wiedzę i erudycję, ale także życzliwość, poczucie humoru i zainteresowanie, którym obdarzał współpracowników i studentów.

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowej przekażemy niebawem. 


Rekrutacja na studia podyplomowe
14 września 2017

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami oferowanymi w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii.

W ofercie między innymi:

 

 

 

Dni Zdrowia Psychicznego UW
04 września 2017

Uniwersytet Warszawski podjął się zadania organizacji Dni Zdrowia Psychicznego. Inicjatywa pomyślana została jako cykl popołudniowych wydarzeń odbywających się na terenie kampusu UW oraz w kinie Muranów w dniach 23-27 października 2017 roku.

Ogólnym celem projektu jest poszerzenie wiedzy Studentów, Doktorantów oraz Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego co do aktualnego stanu wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zakresu i możliwości pomocy oferowanej przez współczesną psychiatrię i psychoterapię oraz praw i obowiązków studentów i pracowników napotykających, czy to osobiście, czy w roli zaangażowanych obserwatorów, sytuacji wpisujących się w szeroko pojmowane sprawy zdrowia psychicznego. Celami głównymi są profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego, demitologizacja chorób psychicznych oraz sprzyjanie destygmatyzacji, czyli zdejmowaniu nieprawdziwych stereotypów z osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Cele będą realizowane m.in. poprzez odbywające się na terenie kampusu UW wykłady, eksperckie panele dyskusyjne oraz warsztaty podzielone na pięć bloków tematycznych określających centralny temat podejmowany danego dnia: (1) Zdrowie psychiczne, (2) Uzależnienia, (3) Człowiek i wartości, (4) Terapia, (5) Higiena psychiczna. W godzinach wieczornych w kinie Muranów odbywać będą się projekcie filmów związanych z podejmowaną tematyką wraz z moderowanymi dyskusjami po seansach.

Projekt realizowany jest przez: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, Wydział Psychologii UW, Centrum Pomocy Psychologicznej UW oraz Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne.

http://zdrowiepsychiczne.uw.edu.pl/

 


Nabór reprezentantów studenckich do Międzynarodowego Stowarzyszenia Neuropsychologicznego
24 sierpnia 2017

Prestiżowe Międzynarodowe Stowarzyszenie Neuropsychologiczne (INS) ogłosiło nabór do grupy reprezentantów studenckich. Kandydować mogą jedynie członkowie stowarzyszenia, ale bardzo poszukiwani są studenci i doktoranci z naszej części Europy. Jest to okazja do nawiązania ciekawych kontaktów naukowo-badawczych i rozwoju w zakresie neuropsychologii. Aplikacje należy składać do 1 września na adres insslcapplications@outlook.com na specjalnym formularzu z załączonym CV, listem motywacyjnym oraz rekomendacjami.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy


Dodatkowa rejestracja na studia niestacjonarne
03 sierpnia 2017

Dodatkowa tura rekrutacji na studia niestacjonarne trwa do 13.09.2017, zapisy odbywają się w systemie IRK.

Ogłoszenie wyników 20 września.

 

Konkursy na stanowiska adiunkta i starszego wykładowcy
02 sierpnia 2017

Otwarty Konkurs na dwa stanowiska adiunkta  w zakresie metodologii badań społecznych na Wydziale Psychologii UW

Otwarty Konkurs na jedno stanowisko adiunkta w zakresie psychologii rozwojowej na Wydziale Psychologii UW

Otwarty Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w zakresie neurokognitywistyki na Wydziale Psychologii UW

Otwarty Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie psychologii klinicznej Wydziału Psychologii UW