Cykl spotkań „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”
18 maja 2017
Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW na prośbę Władz Rektorskich współorganizuje spotkania warsztatowe na temat nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Do udziału w spotkaniach zaproszeni są nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji oraz studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Terminy spotkań, formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:
www.nowaustawa.uw.edu.pl
Pierwsze spotkanie już 23 maja w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Kampusie Ochota. Kolejne 24 maja w budynku przy ul. Dobrej 55 oraz 2 czerwca na Służewcu w budynku Wydziału Zarządzania.

Wyniki rekrutacji na specjalizację

Wyniki rekrutacji po II turze zapisów

 

Numer specjalizacji Przyjęte osoby DODANE WYNIKI II SERII
301 Neuropsychologia kliniczna 360584
360616
360628
360358
346573
347214
360719
355532
348002
357708
357733
360877
360911
357764
371931
360738
360753
361687
TAK
302 Psychologia kliniczna dziecka i rodziny 346722
360573
345504
360640
360663
360722
360734
360658
360752
220883
360772
360817
350206
358232
357769
360704
371846
360721
366914
360972
361102
339082
296289
TAK
304 Psychologia sądowa 360614
358896
366902
358738
360677
385351
266686
360767
358569
361102
361151
TAK
305 Psychologia wychowawcza stosowana 345504
360647
360663
360379
360806
371934
360470
360848
360865
350849
360944
388623
366914
367755
TAK
306 Psychologia zdrowia i rehabilitacji 361106
360647
360686
347248
360437
350206
360848
360985
361122
TAK
307 Psychometria stosowana 360562
371223
321205
360423
355631
TAK
308 Psychoterapia 385429
360212
360231
360559
360239
360607
366902
347182
358738
325578
360677
333913
360404
360811
360823
361170
360488
360512
357764
371931
323634
360698
360736
366928
TAK
309 Wspieranie rozwoju osobowości 358715
360595
353056
360824
385356
360861
360515
360619
353247
360982
371929
366132
TAK

możliwość dopisania do listy, prosimy o kontakt z kierownikiem specjalizacji

311 Psychologia ekonomiczna 371223
346693
360632
360652
360663
358460
360731
347237
359626
360385
360393
365756
348002
360771
320919
347880
346547
334032
359669
360687
360724
358728
361075
361100
336811
361118
NIE

 

 


Doktoranci i pracownicy naukowi Wydziału Psychologii UW nagrodzeni grantami NCN
16 maja 2017
Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że 15 maja 2017 r. doktoranci i pracownicy naukowi Wydziału Psychologii UW otrzymali finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

Grantem OPUS zostali nagrodzeni:

dr hab. Przemysław Tomalski na realizację projektu „Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy”,

dr hab. Marcin Zajenkowski na realizację projektu „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych”

dr Hubert Suszek na realizację projektu „Wielorakie Ja a otwartość na doświadczenie”

Dr Marcin Rzeszutek otrzymał grant SONATA na realizację projektu „Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian”.

Natomiast PRELUDIUM otrzymali:

mgr Natalia Banasik (tytuł projektu: Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi ironicznych – analiza korpusów Child Language Data Exchange System),

mgr Paweł Motyka (tytuł projektu: Sensomotoryczne uwarunkowania dynamiki świadomości percepcyjnej),

mgr Joanna Witowska (tytuł projektu: Perspektywa czasowa i funkcjonowanie poznawcze: rola funkcji wykonawczych oraz treningu perspektyw czasowych w rozwoju zrównoważonej perspektywy czasowej).

 

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-05-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3


Wnioski do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
11 maja 2017

Drodzy Państwo,

Informujemy, że ostatni w tym roku akademickim termin składania wniosków do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przypada na 30 maja.


Udział w projekcie dot. dwujęzyczności
10 maja 2017

Zachęcamy do udziału w projekcie dotyczącym korzystania z dwóch języków w życiu codziennym. 

Badanie prowadzone jest przez mgr Patrycję Kałamałę – członkinię zespołu LangUsty, czyli Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności przy Instytucie Psychologii UJ, którzy współpracują także z dr hab. Ewą Haman –  adiunktem w Zakładzie Psycholingwistyki Wydziału Psychologii UW.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest korzystanie z języków (polskiego i angielskiego) w codziennej komunikacji. Badanie polega na rozwiązywaniu anonimowo zadań komputerowych (czas trwania 2h, miejsce Hoża 69).

Udział w projekcie to nie tylko satysfakcja z przyczynienia się do rozwoju wiedzy, ale także wynagrodzenie w wysokości 30 zł wypłacane zaraz po zakończeniu badania.

Wspomóż rozwój nauki na temat języka! Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: komunikacja2jezyki@gmail.com


Odeszła dr Anna Radomska
02 maja 2017
Z żalem zawiadamiamy, że po wielu latach zmagania się z ciężką chorobą, 29 kwietnia 2017 roku odeszła od nas dr Anna Radomska – wieloletni pracownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka, do ostatnich chwil zaangażowana w pracę na Wydziale Psychologii.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 6 maja w Kobyłce. Msza św. rozpocznie się o godz. 9.30 w Kościele Św. Trójcy w Kobyłce, ul. Kościelna 2.