Wtorek Naukowy 16 maja 2017
16 maja 2017

Już dziś o godzinie 15.15 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wtorków Naukowych. Tym razem spotkamy się z mgr Natalią Banasik. Abstrakt wystąpienia przedstawiamy poniżej:

 
W wystąpieniu przedstawię projekt realizowany w roku 2015-16, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia wypowiedzi ironicznych przez dzieci posługujące się językiem polskim i angielskim, mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Szeroko prowadzone studia nad rozwojem językowym i poznawczym dzieci dwujęzycznych (por. Bialystok 2010, Goetz, 2003; Kovacs, 2009) pozwoliły stawiać hipotezy o tym, że osoby posługujące się na co dzień dwoma językami będą miały wyższe umiejętności rozumienia komunikatów niedosłownych, np. ironii, ponieważ zwykle lepiej radzą sobie one z odczytywaniem myśli, intencji i emocji innych osób, a także dlatego, że często stykają się z wieloznacznością i rozbieżnością znaczeń, które są częściami składowymi ironii werbalnej. Zrozumienie, jak dzieci uczą się rozumieć, że np. komentarz „Świetnie!” może oznaczać „Okropnie!” lub że za pytaniem „Jak się tego domyśliłeś?” czasem kryje się przekaz „Przecież to było oczywiste!”, może dostarczyć informacji o ważnych elementach składających się na kompetencję komunikacyjną i społeczną dziecka, takich jak świadomość intencji mówiącego, znajomość reguł konwersacyjnych oraz rozumienie, że ich naruszenie może wiązać się z dodatkowym przekazem informacji. (Rattray, Tolmie 2008).
 
W latach 2012-2015 badałam dzieci polskojęzyczne w trzech grupach wiekowych (dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletenie), a w roku 2015-16 dzieci sześcioletnie posługujące się językiem polskim i angielskim mieszkające w Stanach Zjednoczonych zadaniami składającymi się z historyjek obrazkowych i z towarzyszących im narracji. Podczas wystąpienia opowiem o tym, że wbrew moim przypuszczeniom wyniki uzyskane przez dzieci dwujęzyczne mieszkające w Stanach były niższe niż w równoległej grupie dzieci mówiących tylko po polsku, wychowujących się i mieszkających w Polsce i zaproszę do wspólnego zastanowienia się nad interpretacją tych wyników.

European Summer School
06 maja 2017

Doktorantka Wydziału Psychologii UW została opiekunką grupy badawczej, której działalność rozpocznie się od spotkania na European Summer School.

European Summer School to działalność niekomercyjna, ukierunkowana na promowanie psychologii, pracy badawczej i współpracy międzynarodowej wśród studentów z całej Europy.

Nabór do grup badawczych i do szkoły ESS 2017 właśnie ruszył!

Research Projects 2017


Wtorek Naukowy – 9 maja 2017
05 maja 2017

Podczas Święta Wydziału – 9 maja, zapraszamy także na Wtorek Naukowy, którego tematem tym razem będą narzędzia Clarin-PL w praktyce badacza.
Jak zawsze zapraszamy o 15.15 do sali 1.


Święto Wydziału – 9 maja 2017
Coroczne Święto Wydziału Psychologii odbędzie się 9 maja 2017 roku – czyli w najbliższy wtorek. Od godziny 12 obowiązują godziny dziekańskie. Mamy nadzieję, że Święto będzie okazją do spotkania się w miłym gronie, integracji pracowników i studentów Wydziału oraz przyjemnego spędzenia czasu.

Wszystkich serdecznie zapraszamy i przypominamy, że Zarząd Samorządu Studentów organizuje sesję plakatową, którą będzie można podziwiać w wydziałowym ogrodzie podczas Święta Wydziału. Jest to doskonała okazja do pokazania ciekawych i inspirujących badań społeczności Wydziału Psychologii – tak pracowników, jak i studentów i doktorantów.

Serdecznie Państwa zapraszamy do zaprezentowania wyników swoich badań.
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: psychonalia@samorzad.uw.edu.pl do 07.05.2017 (do końca dnia).

Poniżej przedstawiamy plan zaplanowanych spotkań i atrakcji.

I Część oficjalna:

12:00-14:00 Rozpoczęcie święta Wydziału Psychologii na auli. W programie między innymi przemówienia władz Wydziału oraz wręczenie nagród laureatom studenckiego plebiscytu na najlepszych wykładowców „Złote Psi”
14:00-16:00 Gra naukowa „Guess the corelation” prowadzonych przez doktorantów Wydziału Psychologii w sali 1.
14:00-20:30 Wystawienie w ogrodzie posterów z pracami naukowymi pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału Psychologii. Postery będą wystawione do końca wydarzenia.

II Część ogrodowa:

14:00-20:00 Dystrybucja piwa niskoprocentowego przez firmę GRAS na terenie ogrodu.
14:00-20:00 Dystrybucja jedzenia przez foodtrack firmy Mister Teddy na terenie ogrodu.
14:00-15:30 Zwiedzanie otwartych laboratoriów.
15:00-17:00 Prezentacje kół naukowych przy standach przygotowanych na terenie ogrodu.
15:00-19:00 Rozstawienie stoiska Sekcji Kulturalnej Samorządu Studentów Wydziału Psychologii na terenie ogrodu.
17:00-17:50 Koncert zespołu Sonbird
18:05-18:55 Koncert zespołu Swiernalis
19:10-20:00 Koncert zespołu Noże


Spotkanie informacyjne o Psychometrii Stosowanej
26 kwietnia 2017

Po roku przerwy do oferty specjalizacji, które można realizować w ramach studiów psychologicznych powraca Psychometria Stosowana.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 maja o godzinie 12.00 w sali 93.


Wykład gościnny prof. Bharat’a Biswal’a (NJIT) – 26 marca 2017

Serdecznie zapraszamy na wykład gościnny prof. Bharat’a Biswal’a (NJIT) w środe 26. kwietnia o godz. 12.00 w sali 412.

Wykład będzie dotyczył neurobrazowania mózgu, w tym techniki spoczynkowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (RS-fMRI).

Prof.Biswal jest naukowcem o międzynarodowej sławie, który w swojej karierze znacznie przyczynił się do opracowania powszechnie stosowanej metodologii RS-fMRI. Więcej informacji na temat profesora Biswala: http://www5.njit.edu/academics/new-faculty/biswal.php.