Specjalizacje

Specjalizacje to bloki zajęć ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej.

Wydział oferuje możliwość wyboru jednej lub więcej spośród dziewięciu specjalizacji, a w ramach nich ćwiczeń, warsztatów i staży pozwalających nabyć umiejętności praktyczne. Możliwe jest także ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji (tzw. specjalizacja ogólna).

Ponadto studenci w ramach studiów mają możliwość odbycia 100-godzinnych praktyk.

Neuropsychologia kliniczna
Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Psychoterapia
Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Psychologia sądowa
Psychologia organizacji i pracy
Psychologia ekonomiczna
Psychologia wychowawcza stosowana
Wspieranie rozwoju osobowości
Specjalizacja Ogólna
Psychometria

Rekrutacja na specjalizacje w roku akademickim 2017/2018:

  • I tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem 11.05.2017 – 16.05.2017
  • Decyzje kierowników specjalizacji o przedłużeniu /zakończeniu naboru 19.05.2017 – 24.05.2017
  • II tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem 26.05.2017 – 28.05.2017
  • Decyzje kierowników specjalizacji i zakończenie naboru 30.05.2017 – 02.06.2017

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI

Terminy spotkań informacyjnych dla kandydatów:

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
10.05.2017 godz. 15:20 – Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci, sala 15, parter, budynek Wydziału Psychologii

Psychologia wychowawcza stosowana
4.05.2017, godz. 15:15, sala 1 , budynek Wydziału Psychologii

Psychometria
11.05.2017, godz. 12:00, sala 93, budynek Wydziału Psychologii

Psychoterapia
15.05.2017, godz. 15:15, sala 92, budynek Wydziału Psychologii