Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego

O LTDRegulaminJak korzystać?

KontaktLTD

Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
pokój 70
telefon 022 55 49 721
e-mail: ltd@psych.uw.edu.pl

 

O LTD

Laboratorium Technik Diagnostycznych zajmuje się działalnością naukową związaną z problematyką testów psychologicznych oraz usługową w zakresie diagnozy psychologicznej.

W Laboratorium Technik Diagnostycznych mieści się wypożyczalnia i czytelnia testów psychologicznych. Jednostka ta, funkcjonująca przy Zakładzie Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii, służy wspieraniu dydaktyki i badań naukowych prowadzonych na Wydziale Psychologii UW. W zasobach Laboratorium znajdują się metody diagnostyczne legalnie wydawane w Polsce, zbiór oryginalnych testów i technik w wersjach eksperymentalnych, a także książki i artykuły.

Obecnie zespół Laboratorium tworzą:

Historia

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Katedrze Psychologii Wychowawczej, Wydziału Pedagogiki UW, którą kierowała prof. Maria Żebrowska, zaczęto gromadzić metody diagnostyczne. W roku akademickim 1968/69 powstał Instytut Psychologii UW. W międzyczasie prof. Bohdan Zawadzki, polski psycholog mieszkający na stałe w USA, zapisał w testamencie Instytutowi Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zbiór technik psychologicznych i fundusze na rozwój psychometrii w Polsce. W 1975 roku, na podstawie umowy zawartej między Polskim Towarzystwem Psychologicznym, reprezentowanym przez prof. Marię Żebrowską – Przewodniczącą PTP a Instytutem Psychologii UW, reprezentowanym przez prof. Tadeusza Tomaszewskiego – Dyrektora Instytutu Psychologii, powstało Laboratorium Testów Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego. W pracę nad tworzeniem LTD byli zaangażowani: Zofia Babska, Mirosława Jurkowska, Marek Pilkiewicz, Ziemowit Włodarski, Wanda Zalewska, Włodzimierz Grodzicki. Pierwszym kierownikiem LTD była Ewa Oleszkiewicz. W latach 1981-1996 LTD kierowała Teresa Szustrowa. Zespół Laboratorium tworzyły wówczas: Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Joanna Filipczuk, Joanna Stańczak. Zespół LTD był zaangażowany w prace nad adaptacją i normalizacją: WISC-R, WAIS-R, TMS, COLUMBIA, HALSTEAD-REITAN, LEKSYKON, SAWA-TEST, koordynowane przez prof. Antoninę Gurycką. W roku 1990, po rozwiązaniu umowy między Polskim Towarzystwem Psychologicznym a wówczas już Wydziałem Psychologii UW, Laboratorium Technik Diagnostycznych pozostało w strukturach Wydziału Psychologii UW. W latach 1996-2016 kierownikiem LTD była Ewa Goryńska.

Działalność

Zakres działalności LTD, oprócz wspierania dydaktyki, obejmuje również konsultacje oraz prace merytoryczne związane z szeroko pojętymi zagadnieniami psychometrycznymi. W zasobach Laboratorium znajdują się wszystkie metody diagnostyczne legalnie wydawane w Polsce, zbiór oryginalnych testów, głównie anglojęzycznych i szeroki zakres technik opracowanych w wersjach eksperymentalnych (bez pełnej adaptacji i normalizacji). Ponadto LTD posiada duży zbiór książek i artykułów z zakresu psychometrii, na bieżąco uzupełniany o najnowsze pozycje na temat diagnozy i metod diagnostycznych. Specjalnie skonstruowana baza danych, zawierająca informacje o reprintach, będzie w przyszłości dostępna w sieci. W LTD prowadzone są prace merytoryczne nad adaptacją technik diagnostycznych w ramach badań statutowych i własnych.

Prezentacja o LTD: ltd_pl
Prezentacja o LTD ENG: ltd_eng

Godziny pracy czytelni LTD podczas roku akademickiego

Godziny otwarcia
Poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
Piątek: 8:00-14:00

GODZINY OTWARCI LTD PODCZAS WAKACJI

Lipiec

Wtorek godz. 11:00 – 15:00

Środa godz. 14:00 – 18:00

Piątek  godz. 09:00 – 13:00

Sierpień
*Środa (16, 23, 30 sierpnia) godz. 14:00 – 18:00

*UWAGA: możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się mailowym: ltd@psych.uw.edu.pl, w terminach podanych w nawiasie; prosimy o mail najpóźniej dzień wcześniej

Wrzesień

Wtorek godz. 11:00 – 15:00

Środa godz. 14:00 – 18:00

Piątek  godz. 09:00 – 13:00

 

 

Formularz zamówienia testów do pracy empirycznej: formularz-ltd

Regulamin czytelni i wypożyczalni testów

1. Testy psychologiczne udostępniane są wyłącznie psychologom i studentom psychologii (Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; Dz. U. Nr 73, poz.763).

2. Warunkiem wypożyczania pomocy testowych i podręczników przez pracowników i studentów Wydziału Psychologii UW jest posiadanie konta w Czytelni Testów.

3. Psychologowie spoza Wydziału Psychologii, używający metod diagnostycznych do celów naukowo-badawczych, oraz studenci psychologii z innych uczelni, mogą korzystać z Czytelni wyłącznie na miejscu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich status.

4. Pomoce do testów wypożyczane są na dwa dni.

5. Podręczniki i inne opracowania wypożyczane są na tydzień.

6. Techniki wykorzystywane w ramach kursów obligatoryjnych (standardowe i swobodne techniki diagnostyczne) w semestrze, w którym odbywają się zajęcia, wypożyczane są na dwa dni.

7. W przypadku nierozliczenia się w określonym terminie z wypożyczonych testów, konto może być zablokowane.
a. Nieoddanie w terminie materiałów łączy się z upomnieniem.
b. Dwa upomnienia oznaczają miesięczną blokadę konta i możliwość korzystania z materiałów wyłącznie na miejscu.
c. Trzy upomnienia oznaczają bezterminową blokadę konta.

8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów, osoba wypożyczająca zobowiązana jest do ich odkupienia.

9. Studenci mogą otrzymać arkusze wyłącznie do technik wymaganych na zajęcia, w liczbie określonej przez prowadzącego.

10. W przypadku empirycznych prac rocznych studenci otrzymują taką liczbę arkuszy testowych, jaka jest niezbędna do badań. Arkusze udostępniane są na podstawie pisemnego zamówienia podpisanego przez tutora.

11. Studenci wykorzystujący techniki w pracach magisterskich powinni nabyć arkusze testowe na własny koszt.

12. Materiały anglojęzyczne udostępniane są wyłącznie na miejscu.

13. Klucze do testów udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 

Ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych oraz zgodnie z ustawą o prawach autorskich, niedopuszczalne jest kopiowanie podręczników, arkuszy testowych i kluczy.

 

Jak korzystać z LTD? – Odpowiedzi na ważne pytania

Prezentacja o LTD: ltd_pl
Prezentacja o LTD ENG: ltd_eng

Jaka jest procedura zamawiania testów do pracy empirycznej?

Należy wypełnić formularz zamówienia testów do prac empirycznych załączony w pliku pdf formularz-ltd. Formularz powinien zostać podpisany przez tutora i złożony w LTD. Zamówienie będzie realizowane w ciągu dwóch tygodni.

Czy LTD zajmuje się zamawianiem testów do prac magisterskich?

Nie. Magistranci samodzielnie zamawiają kwestionariusze do swoich prac. Zakup testów psychologicznych jest możliwy w odpowiednich wydawnictwach za okazaniem upoważnienia opiekuna pracy.
Narzędzia, które nie zostały wydane, a które znajdują się w zbiorach LTD, są udostępniane w jednym egzemplarzu do skserowania.

Jakie materiały można wypożyczać, a co jest dostępne wyłącznie na miejscu?

Wypożyczamy przede wszystkim książki i podręczniki oraz pomoce testowe niezbędne do realizacji zajęć obligatoryjnych lub fakultatywnych. Na miejscu można korzystać z technik i książek w języku angielskim, technik dostępnych wyłącznie w jednym egzemplarzu oraz arkuszy testowych i kluczy.

Na jak długo można wypożyczać materiały z LTD?

Większość materiałów dostępnych w LTD wypożyczamy na tydzień. Wyjątkiem są materiały wykorzystywane w trakcie zajęć Standardowe Techniki Diagnostyczne – są wypożyczane na dwa dni .

Czy można kserować materiały dostępne w LTD?

Nie. Kserowanie, skanowanie lub fotografowanie materiałów jest niedozwolone, ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych oraz zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich.
Wyjątek: Narzędzia, które nie zostały wydane, a które znajdują się w zbiorach LTD, są udostępniane w jednym egzemplarzu do skserowania.

Kto może korzystać ze zbiorów LTD?

Korzystać na miejscu oraz wypożyczać (za okazaniem aktywnej legitymacji lub karty bibliotecznej) mogą studenci i pracownicy Wydziału Psychologii UW. Korzystać na miejscu mogą studenci psychologii z innych uczelni i psychologowie, wyłącznie w celach naukowych i po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich status (np. zaświadczenie z dziekanatu, dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia).
Niektóre testy są dostępne dla osób bez dyplomu psychologa. Prosimy o zapoznanie się z ich listą na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jak wyszukiwać materiały dostępne w LTD?

W czytelni LTD, w katalogu kartkowym lub online, w katalogu Bibliotek UW (lokalizacja: Wydział Psychologii, Laboratorium Technik Diagnostycznych).
Przed przyjściem do LTD należy sprawdzić, czy dana technika jest u nas dostępna. Jeśli tak, należy zapisać jej tytułu, autora oraz sygnatury (zaczynają się one od liter „P”, „K”, „T” lub „Or”).

Czy w LTD można kupić testy psychologiczne?

Nie. Testy można kupić bezpośrednio w wydawnictwach.

Ile podręczników/ książek/ pomocy testowych można wypożyczyć jednocześnie?

Jednocześnie można wypożyczyć 10 pozycji (podręczników / książek / pomocy testowych).

Jakie są konsekwencje niezwrócenia materiałów na czas?

Przy pierwszym przetrzymaniu na koncie BUW odnotowywane jest upomnienie. Przy drugim upomnieniu następuje miesięczna blokada konta, materiałów nie można wypożyczać, można natomiast korzystać z nich na miejscu. Przy trzecim upomnieniu nastepuje stała blokada konta (do końca studiów) – materiałów nie można wypożyczać, można natomiast korzystać z nich na miejscu.

Jakie są konsekwencje zniszczenia lub zgubienia materiałów?

W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych materiałów, są Państwo zobowiązani do ich odkupienia. Zwracamy uwagę, że materiały testowe są bardzo drogie – koszt podręcznika wynosi średnio ponad sto złotych, natomiast pomocy sięga w niektórych przypadkach nawet kilku tysięcy złotych.

Co zrobić, jeśli danej pozycji nie ma w zbiorach LTD?

Jeśli nie znajdą Państwo u nas jakiejś pozycji, radzimy skontaktować się bezpośrednio z autorem narzędzia lub jego wydawcą.