Ośrodek Komputerowy

InformacjeSPSS/Statistica dla Windows/MAC/LinuxLimesurveyPoczta

SEKCJA IT PRACUJE W GODZINACH: 

GODZINY PRACY SEKCJI W TRAKCIE WAKACJI

WE WRZEŚNIU SEKCJA JEST CZYNNA W GODZINACH 9;00 – 16:00.

 

pok. 46:

Michał Markowicz / Piotr Głowacki / Bartosz Markowski

tel. 22 55-49-737

e-mail: admin@psych.uw.edu.pl / usosweb@psych.uw.edu.pl

pok. 56:

Michał Broniarz / Michał Szałata

tel. 22 55-49-727

e-mail: admin@psych.uw.edu.pl / usosweb@psych.uw.edu.pl

pok. 55:

Andrzej Majewski

tel. 22 55-49-726

e-mail: aparatura@psych.uw.edu.pl

SPSS oraz Statistica dla Windows/MAC/Linux

Studenci i doktoranci

W celu otrzymania adresu pobrania programu i kodu licencyjnego należy napisać maila na adres admin@psych.uw.edu.pl z oficjalnego adresu UW (np. @student.uw.edu.pl) i przekleić do niego poniższy tekst uzupełniony o odpowiednie dane :

Oświadczam, iż jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania SPSS/Statistica licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu:

Wykładowcy i pracownicy

W celu otrzymania adresu pobrania programu i kodu licencyjnego należy wypełnić dostępny poniżej formularz i wysłać go bezpośrednio na adres Działu Wsparcia Informatycznego – licencje@adm.uw.edu.pl

Formularz licencyjny

Oprogramowanie można też otrzymać w pokoju 56 w godzinach pracy Ośrodka Komputerowego. Należy mieć ze sobą pendrive USB lub dysk USB z minimalnie 4 GB wolnego miejsca oraz ważną legitymację studencką.

Instalacja na Windows

  1. Plik z rozszerzeniem .iso należy rozpakować dowolnym programem do obsługi archiwów (np. 7zip). Plik iso to obraz płyty ale nie nalezy montować go przy użyciu programów typu virtual cd np. DaemonTools.
  2. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić czy w systemie nie są zainstalowane stare wersje programów SPSS lub PS Imago/PS Desktop. Jeśli są należy je odinstalować.
  3. Po rozpakowaniu należy uruchomic instalator o nazwie psLauncher.exe, następnie wybrać Instalacja: Wszystkie komponenty.
  4. W kreatorze instalacji nie należy zmieniać typu licencji. Właściwy typ licencjiLokalna licencja jednostanowiskowa – jest domyślnie zaznaczony.
  5. Po zainstalowaniu programu należy uruchomić PS Activator.
  6. Dostep do programu SPSS jest realizowany przez uruchomienie aplikacji PS Desktop.

Warunki używania licencji SPSS na UW

Zakres licencji: LICENCJOBIORCA może wykorzystywać ROZWIĄZANIE PS (IBM SPSS) wyłącznie do celów dydaktycznych oraz niekomercyjnych badań naukowych.Licencja SPSS daje prawo pracownikom i studentom do zainstalowania i używania na komputerze i/lub komputerze osobistym (dla użytku domowego) kopii pakietu SPSS. Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania poniższych warunków korzystania z ROZWIĄZANIA PS.Zobowiązuję się do przestrzegania warunków Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions, na mocy, której ROZWIĄZANIE PS zostało przekazane do użytkowania Uczelni.
Nie będę usuwać lub zmieniać treści Oświadczenia praw autorskich zamieszczonych na jakiejkolwiek używanej przeze mnie kopii ROZWIĄZANIA PS.
Zapewnię ochronę i poufność każdej udostępnionej mi kopii. Nie będę kopiować ani też świadomie nie zezwolę na kopiowanie. Zobowiązuję się nie tworzyć lub nie usiłować odtworzyć albo zezwalać lub pomagać innym w odtworzeniu kodu źródłowego ROZWIĄZANIA PS dostarczonego zgodnie z umową.
Będę używać ROZWIĄZANIA PS jedynie w celu zdefiniowanym w Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions i tylko w systemie określonym w Licencji.
Nie będę wcielać zmodyfikowanej wersji ROZWIĄZANIA PS do jakiegokolwiek programu napisanego przeze mnie bez wyraźnego zezwolenia Licencjodawcy.
Nie będę odkodowywać ani też dekompilować ROZWIĄZANIA PS.
Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia licencji, jak również na wezwanie Uczelni.
*Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, po zakończeniu kursu/semestru/roku akademickiego.
**Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego mnie z Uczelnią, uprawniającego do korzystania z ROZWIĄZANIA PS.
* – dotyczy studentów** – dotyczy pracowników i współpracowników Uczelni

Limesurvey

Oprogramowanie Limesurvey dostępne jest dla naszych studentów i wykładowców. Proszę przesłać maila na adres admin@psych.uw.edu.pl. Realizujemy prośby przesłane jedynie z poczty studenckiej UW lub poczty pracowniczej Wydziału.

Poczta dla pracowników i doktorantów

Obsługiwana jest na wydziale. Działa pod kontrolą systemu gmail.

Logowanie: gmail.com

Login: pełny adres email

Poczta studencka

Jest usługą dla wszystkich studentów UW.

Nie jest obsługiwana przez Ośrodek Komputerowy na wydziale.

Portal poczty studenckiej: google.uw.edu.pl

Z problemami i pytaniami należy się zwracać bezpośrednio do helpdesku poczty studenckiej:

Krakowskie Przedmieście 26/28
budynek d. Centrum Informatycznego, p. 105
tel. 22 55 20836, 22 55 22005
e-mail: pocztastudent@adm.uw.edu.pl