Sekretariat Dziekana

Sekretariat Dziekana zajmuje się przyjmowaniem korespondencji dla Dziekana i Prodziekanów Wydziału. Prowadzi sprawy dotyczące zatrudnienia oraz inne sprawy kadrowe (bieżąca kontrola stanu zatrudnienia, ewidencja pracowników, nadzór nad aktualizacją CV pracowników naukowych). Przygotowuje dane do bazy absolwentów dostępnej na stronie internetowej Wydziału. Współpracuje z Komisją Konkursową, Komisją Ocen Pracowników Naukowo-dydaktycznych i Komisją Nagród. Przygotowuje dane do rocznych sprawozdań z działalności Wydziału oraz dane potrzebne do uzyskania Akredytacji z Uniwersyteckiej i Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Opracowuje informacje dotyczące ankiet i sondaży prowadzonych przez jednostki nie Uniwersyteckie. Prowadzi dokumentacje dotyczącą Festiwalu Nauki.

Pracownicy

Hanna Bilińska

Kontakt

pokój 77
piętro drugie
godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 9 do 16
telefon 22 55-49-703
e-mail  dean@engram.psych.uw.edu.pl