Sekretariat Ogólny

Sekretariat Ogólny zajmuje się udzielaniem bieżących informacji, a także służy informacją o numerach telefonów wewnętrznych oraz przełączaniem rozmów miejskich do pracowników Wydziału. Sekretariat obsługuje wysyłanie i przyjmowanie korespondencji. Dba o aktualność informacji na poszczególnych tablicach ogłoszeń oraz o aktualizowanie informacji i estetykę głównej tablicy Wydziału. Zbiera informacje dotyczące dyżurów pracowników naukowych. Wywiesza na tablicach informacje socjalne. Przygotowuje listy obecności pracowników administracji. Prowadzi dokumentacje lekarską dla wszystkich pracowników Wydziału. Powiela oraz wydaje wszelkiego rodzaju formularze, wnioski i druki dla pracowników UW (wnioski o dofinansowanie wczasów dla pracowników oraz ich dzieci, druki o zapomogę, wnioski o dofinansowanie dla emerytów i rencistów, wnioski o pożyczki z KZP i funduszu socjalnego). Sekretariat prowadzi również dokumentacje związaną z dodatkowymi ubezpieczeniami w PZU. Dodatkowo pracownicy sekretariatu zajmują się wpisywaniem oraz prowadzeniem ewidencji wydawanych delegacji, składaniem zamówień na wizytówki oraz pieczątki, wywożeniem pilnych dokumentów do innych jednostek uniwersyteckich.

Pracownicy

Iwona Dziedzic

Kontakt

pokój 77
piętro drugie
godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 9 do 16
telefony 22 55-49-705
faks 22 635-79-91
e-mail sekog@psych.uw.edu.pl