Lipowska Katarzyna

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon:
Pokój: 202
Dyżury: poniedziałek 13.00-15.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna