Łyś Agnieszka

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: Doktorantka
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: agnieszka.lys@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 213
Dyżury: od października 2017: poniedziałek 17:30-19:00
Działalność naukowa

Moje główne zainteresowania naukowe to psychologia społeczna oraz seksuologia społeczna. Obecnie pracuję nad adaptacją kwestionariusza służącego do badania akceptacji mitów na temat zgwałceń (rape myth acceptance) oraz nad narzędziem do badania przekonań na temat bliskich związków. Wykonuję także badania kwestionariuszowe w ramach grantu dr Marcina Rzeszutka p.t. „ Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian”.

Działalność dydaktyczna

Prowadzę zajęcia „Psychologia dla nauczycieli” na różnych wydziałach UW. Od roku akademickiego 2017/2018 będę prowadząca kurs „Psychologia eksperymentalna” dla studentów Wydziału Psychologii UW oraz kurs „Podstawy statystyki” dla studentów kognitywistyki UW.

Działalność organizacyjna