Katedra Psychologii Poznawczej

Struktura

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Barbara Bokus

Pracownie:

Zakład Teorii Decyzji

Kierownik zakładu: Dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Członkowie:
Dr Artur Domurat
Dr Dorota Rutkowska
Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Dr Agata Trzcińska
Dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Doktoranci:
mgr Magdalena Grzesik
mgr Anna Olejniczak-Serowiec

Zakład Psycholingwistyki

Kierownik zakładu: Dr Grzegorz Krajewski

Członkowie:
Dr Marlena Bartczak
Prof. dr hab. Barbara Bokus
Dr Ewa Haman
Dr hab. Maciej Haman, prof. UW
Dr Grzegorz Krajewski
Dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi, prof. UW

Doktoranci:
Mgr Joanna Komorowska-Mach
Mgr Katarzyna Patro
Mgr Magdalena Szawarska
Mgr Agnieszka Dębska
Mgr Łukasz Malanowski
Mgr Michał Niezgoda
Mgr Natalia Banasik
Mgr Kasper Kalinowski
Mgr Krystyna Komorowska
Mgr Adam Sochanowicz
Mgr Kinga Wojaczek
Mgr Magdalena Grzesik
Mgr Magdalena Łuniewska
Mgr Anna Olejniczak
Mgr Karolina Mieszkowska

 

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

Badania nad systemem poznawczym człowieka

 • Podstawowe systemy wiedzy (m.in. przyczynowość, intencjonalność, koncepcje liczby, koncepcje świata ożywionego)
 • Poznanie rozproszone
 • Poznanie ucieleśnione
 • Psychologia uwagi wzrokowej
 • Rozwój pojęciowy od niemowlęctwa do wieku dorosłego
 • Rozwój poznawczy dzieci dwujęzycznych
 • Rozwój wyspecjalizowanych mechanizmów uwagi
 • Teoria umysłu

Metodologia badań. Ilościowa i jakościowa analiza badań w psychologii

 • Diagnostyka Psychologiczna
 • Problemy klasyfikacji danych
 • Układy dynamiczne jako metoda wyjaśniania w psychologii
 • Zastosowanie nowych technik statystycznych w badaniach psychologicznych

Psycholingwistyka: badania nad językiem i dyskursem

 • Dyskurs argumentacyjny w interakcjach dziecko-dziecko (na przykładzie ustalania znaczenia metafory)
 • Język jako system koordynacji społecznej
 • Język osób starszych
 • Narracje dzieci dwujęzycznych
 • Odpowiedzialność za słowo na przykładzie zobowiązaniowych aktów mowy
 • Odwoływanie się do pola działania (wspólnego, izolowanego) w procesie nawiązywania interakcji dziecko-dziecko
 • Pejzaż akcji i pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych
 • Podejście oparte na uzusie
 • Przetwarzanie języka przez dorosłych
 • Rozumienie ironii werbalnej i sytuacyjnej
 • Rozumienie ironii werbalnej przez dzieci
 • Rozumienie pojęć przez osoby depresyjne
 • Rozwój gramatyki u dzieci
 • Rozwój językowy dzieci dwujęzycznych
 • Rozwój słownika umysłowego dzieci polskojęzycznych
 • Słowotwórstwo dziecięce
 • Specyficzne zaburzenie językowe
 • Teoria umysłu dzieci dwujęzycznych
 • Wielojęzyczność
 • Wpływy międzyjęzykowe u osób dwu- i wielojęzycznych

Psychologia ekonomiczna i psychologia decyzji

 • Postawy wobec pieniędzy
 • Postawy wobec waluty euro
 • Psychologia decyzji niepewnych i ryzykownych
 • Psychologia przedsiębiorczości
 • Psychologia transportu: determinanty zachowań kierowców
 • Psychologiczne uwarunkowania koncentracji na posiadaniu pieniędzy
 • Ryzyko w zachowaniach ekonomicznych
 • Socjalizacja zachowań ekonomicznych dzieci
 • Wiedza ekonomiczna dzieci
 • Wiedza i zachowania ekonomiczne Polaków