Katedra Psychologii Społecznej

Struktura

Kierownik Katedry: p.o. dr hab. Anna Szuster, prof. UW

Pracownie:

Pracownia Badań Środowiskowych

Pracownia Badań Ustosunkowań Społecznych

Zakład Psychologii Organizacji i Pracy

Członkowie Katedry:

dr Barlińska Julia

dr hab. Czarnota-Bojarska Joanna

† dr Grzesiak-Feldman Monika

dr Jochemczyk Łukasz

dr Pietrzak Janina

dr Katarzyna Sekścińska

dr hab. Anna Szuster, prof. UW

dr Sabina Toruńczyk – Ruiz

dr Jan Zając

dr Irena Zinserling

Doktoranci Katedry:

mgr Alicja Gniewek (promotor dr hab. Szuster-Kowalewicz Anna, prof.UW)

mgr Magdalena Kozubal (opiekun dr hab. Szuster-Kowalewicz Anna, prof.UW)

mgr Anna Wnuk (promotor prof. dr hab. Maria Lewicka)

mgr Nina Andrysz (promotor dr hab. Joanna Czarnota – Bojarska)

mgr Katarzyna Wojtkowska (promotor dr hab. Joanna Czarnota – Bojarska)

Współpracownicy Katedry:

prof. Helena Desivilya Syna

dr Anna Domaradzka

prof. dr hab. Janusz Grzelak

mgr Magdalena Grzesik

dr Mirosława Huflejt -Łukasik

mgr Agnieszka Kalbarczyk

dr Grażyna Kranas

prof. dr hab. Maria Lewicka

dr Christina Maslach

prof. dr hab. Andrzej Nowak

dr Monika Prusik

dr Dorota Rutkowska

prof. Shalom H. Schwartz

dr Katarzyna Stasiuk

dr Maciej Stolarski

dr Rafał Stefański

mgr Anna Szewczyk

dr Zuzanna Toeplitz

prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska

dr Agnieszka Wojnarowska

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

W katedrze realizowane są badania podstawowe jak i mające potencjał aplikacyjny. Obejmują one  problematykę konfliktów i ich rozwiązywania, orientacji kontroli i ich związków z wartościami, postaw wobec pieniędzy i zachowań ekonomicznych, regulacyjnej roli przyjmowania społecznej i przestrzennej perspektywy innej osoby w relacjach miedzy grupowych, psychologii organizacji i pracy (min. zachowań produktywnych i kontrproduktywnych) uwarunkowań dyspozycyjnych i sytuacyjnych wspierania  negatywnych zachowań w cyberprzestrzeni, psychologii środowiskowej (doświadczanie miasta a postawy międzygrupowe, związków pamięci kolektywnej i pamięci miejsca z postawami wobec obcych) relacje międzygrupowe w tym relacje etniczne i wyznaczone statusem społecznym

Granty zewnętrzne (ostatnie 5 lat):

Dwuścieżkowy model aktywności. Analiza wielopoziomowa. Grant MNiSW nr N NN106 0805 33 – 2007-2010 r., kierownik M. Lewicka

Efekt heterogeniczności w sąsiedztwie. Różnorodność etniczna na tle innych wymiarów zróżnicowania ludności. Grant NCN (2011-2012), kierownik S. Toruńczyk-Ruiz

Odzyskiwanie pamięci: Tożsamościowa rola społecznej pamięci miejsca . Grant NCN Nr 2011/03/B/HS6/03320 – 2012-2015., kierownik  M. Lewicka

Relacje z sąsiadami, przywiązanie do sąsiedztwa i postawy wobec różnorodności a zróżnicowanie społeczne w miejscu zamieszkania. Grant NCN PRELUDIUM (2013–2015), kierownik S. Toruńczyk-Ruiz

Kształtowanie się uprzedzeń wobec przestrzeni miast podzielonych. Rola pamięci miejsca, przywiązania do miejsca, tożsamości lokalnej i narodowej oraz postaw międzygrupowych. Grant NCN PRELUDIUM , kierownik A. Wnuk

Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych finansowany ze środków przyznanych przez NCBiR realizowany przez Konsorcjum interdyscyplinarne Wydział Psychologii UW, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, A. Szuster, J.Barlińska

Wybrane publikacje:

 • Barlińska, J., Szuster, A. Kozubal, M. (2016). In Search of a Simple Method: Is a Human Face an Effective, Automatic Filter Inhibiting Cyberbullying? W: M. F. Wright (red.), A social-ecological approach to cyberbullying. Hauppauge: Nova Publishing. ISBN: 978-1-63483-755-2.
 • Barlińska, J., Szuster, A., Winiewski, M. (2013). Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of the Communication Medium, Form of Violence and Empathy, Journal of Community and Applied Social Psychology, 23: 37-51.doi: 10.1002/casp.2137.
 • Barlińska, J., Szuster, A., Winiewski, M. (2015). The Role of Short-and Long-Term Cognitive Empathy Activation in Preventing Cyberbystander Reinforcing Cyberbullying Behavior. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 18(4), 241-244. doi: 10.1089/cyber.2014.0412.
 • Codol, J.P., Jarymowicz, M., Kaminska-Feldman,M., Szuster, A. (1989). Asymmetry in estimation of interpersonal distance and identity differentiation. European Journal of Social Psychology, 19, 11-22.
 • Górny, A., Toruńczyk-Ruiz, S. (2013). Neighbourhood attachment in ethnically diverse areas: The role of interethnic ties. Urban Studies, 51(5), 1000-1018.
 • Górny, A., Toruńczyk-Ruiz, S. (2015). Relative deprivation and ‘the diversity effect’ in explaining neighbourhood attachment: Alternative or complementary mechanisms? Urban Studies, 52(5), 984-990.
 • Jarymowicz, M., Kamińska-Feldman, M., Szuster, A. (2016). The Asymmetry Bias in Me, We–Others Distance Rating. The Role of Social Stereotypes. Frontiers in Psychology doiorg/103389/fpsyg 201600050
 • Jarymowicz, M., Szuster, A. (2016). Self-We-Others Schemata. Differentiation as a Base for Personal Agency and Social Attitude. Frontiers in Psychology doiorg/ 10.3389 fpsyg 2016 01227
 • Oleksy, T., Wnuk, A. (2016). Augmented places: An impact of embodied historical experience on attitudes towards places. Computers in Human Behavior, 57, 11-16.
 • Sekścińska, K., Maison, D. A., Trzcińska, A. (2016). How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices. Frontiers in Psychology, 7.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2016). The Influence of Different Social Roles Activation on Women’s Financial and Consumer Choices, Frontiers in Psychology, 7:365. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00365
 • Sekścińska, K. (2015). People’s Financial Choice Depends on their Previous Task Success Or Failure. Frontiers in Psychology, 6:1730. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01730
 • Szuster, A.(1993). Cognitive self-distinctness and the asymmetry effect In Me-We-Others distance rating, [w:] M. Jarymowicz red.), To know self- to understand others (s.35 -50). Delft: Eburon.
 • Szuster, A. (1993). The asymmetry effect in Me-We-Others distance rating and manifestations of exocentric involvement, [w:] M. Jarymowicz (red.), To know self – to understand others (s. 85-97). Delft: Eburon.
 • Szuster, A. (2016). Crucial Dimension of Human Altruism. Affective vs Conceptual Factors Leading to Help or Reinforcing Others Frontiers in Psychology doi/103398 fpsyg201600519
 • Szuster, A., Wojnarowska, A. (2016). The Influence of Mimicry on the Rediction of Infra-Humanization Frontiers in Psychology doiorg 103389 fpsyg2016 00975
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2016). The effects of activating the money concept on perseverance and preference for delayed gratification in children. Frontiers in Psychology, 7:609. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00609
 • Stolarski, M., Wojtkowska, K., Kwiecińska, M. (w druku). Time for love: Partners’ time perspectives predict relationship satisfaction in romantic heterosexual couples. Time & Society.
 • Toruńczyk-Ruiz, S. (2013). Neighbourhood attachment and city identity in ethnically mixed areas: Comparison of natives and migrants in four European cities. Estudios de Psicología, 34(3), 339-343.
 • Toruńczyk-Ruiz, S. (2014). Neighbourhood ties and migrant networks: The case of circular Ukrainian migrants in Warsaw, Poland. Central and Eastern European Migration Review, 1, 41-62.
 • Toruńczyk-Ruiz, S., Lewicka, M. (2016). M. Perceived Social Diversity and Neighbourhood Attachment: The Role of Intergroup Ties and Affective Appraisals of the Environment. Evidence from Poland. European Journal of Social Psychology (w druku).
 • Wojtkowska, K., Andersz, N., Czarnota-Bojarska, J. (w druku). Adapting The Survey Of Perceived Organizational Support. Polish Journal of Applied Psychology, 2016.

 

Funkcje w czasopismach naukowych:

Barlińska J. – recenzent – Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.

Barlińska J. – recenzent – Journal of Community and Applied Social Psychology.

Barlińska J. – recenzent – Cyberpsychology.

Barlińska J. – recenzent – Journal of media psychology.

Barlińska J. – recenzent – Journal of school violence.

Barlińska J. – recenzent – Journal of gentic psychology.

Barlińska J. – recenzent – Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.

Sekścińska K. – recenzent – Frontiers in Psychology

Szuster  A.– recenzent – Journal of Community and Applied Social Psychology.

Szuster A. – recenzent – Journal of Genetic Psychology.

Szuster A. – recenzent – Psychologia Społeczna

Szuster A.– recenzent – Studia Psychologiczne

Szuster A.– recenzent wniosków w NCN

Toruńczyk – Ruiz S. – recenzent – Urban Studies

Toruńczyk – Ruiz S. – recenzent – Central and Eastern European Migration Review

Toruńczyk – Ruiz S. – recenzent- Urban Research and Practice

Prowadzone specjalizacje na Wydziale Psychologii UW:

Psychologia organizacji i pracy

Experimental social  psychology