Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

 

Przewodnicząca Komisji: dr hab. Grażyna Katra

Członkowie Komisji:

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Dr Paweł Holas
Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Dr Jarosław Michałowski
Dr Kamil Imbir
Dr Krzysztof Fronczyk
Mgr Joachim Kowalski – sekretarz
Mgr Magdalena Kozubal
Marcela Dziekan

 

Formularz wniosku do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. POBIERZ wniosek: wniosek-do-ke-2014

Wniosek o wydanie opinii Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Wydziału Psychologii UW (.doc)

Prosimy o przesyłanie wersji elektronicznej wniosku na adres etykabadannaukowych@psych.uw.edu.pl ORAZ składanie JEDNEJ wydrukowanej i podpisanej kopii wniosku w koszyku Komisji w sekretariacie.

Na prawidłowo wypełniony wniosek składają się DWA pliki:
1. Wniosek (sporządzony na formularzu Komisji) i nazwany: Nazwisko_Imie_Wniosek
2. Plik z załącznikami (wszystkie wymagane załączniki umieszczamy w JEDNYM pliku) nazwany: Nazwisko_Imie_Zalaczniki

Wnioskie niekompletne nie będą rozpatrywane!

Regulamin Komisji ds Etyki Badań Naukowych: regulamin_komisji_ds_etyki_badan_naukowych