Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Kształcenia

 Przewodniczący: Dr hab. Joanna Radoszewska

Członkowie Komisji:

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Dr hab. Ewa Haman
Dr Natalia Gawron
Dr Anna Radomska
Dr Dorota Rutkowska
Dr Mikołaj Winiwski
Mgr Mateusz Płatos
Mgr Katarzyna Wojtkowska
Mgr Kinga Wojaczek
Demetriusz Wojakowski
Marcin Kończyk