Niedźwiecka Alicja

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Asystent
Jednostka: Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej Babylab UW
E-mail: a.niedzwiecka@psych.uw.edu.pl
Telefon: 225549789
Pokój: 215
Dyżury: Dyżury semestr letni 2016/2017: poniedziałki i środy 10-12. Proszę o kontakt w celu umówienia spotkania, także w innych godzinach. Office hours spring semester 2016/2017: Mondays and Wednesdays 10-12. Please, contact me to arrange a meeting, other days and times also possible.
Działalność naukowa

O mnie

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizację Psychologia kliniczna dziecka. W trakcie studiów odbyłam staż badawczy w Human Emotions Lab, University of Delaware. Od 2012 r. pracuję na Wydziale Psychologii w Pracowni Neurokognitywistyki Rozwoju Babylab UW.

Zainteresowania:
– związki między jakością interakcji rodzic-niemowlę a rozwojem poznawczym
– rozwój samoregulacji i ko-regulacji
– wczesne markery nietypowych ścieżek rozwoju

Granty:

2013-2015: Związek między podążaniem przez niemowlę za wzrokiem drugiej osoby a mimiczną ekspresją emocji. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki.

Publikacje

Niedźwiecka, A., Ramotowska, S. & Tomalski, P. (in press). Mutual gaze during early mother-infant interactions promotes attention control development. Child Development, XXX. DOI: 10.1111/cdev.12830

Niedźwiecka A. and Tomalski P. (2015). Gaze-cueing effect depends on facial expression of emotion in 9- to 12-month-old infants. Front. Psychol. 6:122. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00122 Pełny tekst

Raporty zamawiane 

Pijl, Bontinck & Niedźwiecka, 2014: Exploring possible use of different parent-child interaction coding schemes in high-risk sibling studies. Report prepared for COST Action BM1004 Enhancing the scientific study of early autism in collaboration with Institute of Brain, Behaviour and Mental Health, University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania.

Wystąpienia konferencyjne (sympozja)

Niedźwiecka, A. i Tomalski, P. (2016). Does dyadic mutual gaze promote attention disengagement? BASIS & BRAINVIEW Annual Meeting, Birkbeck College, London, Great Britain, September, 4th, 2016.

Niedźwiecka, A. i Tomalski, P. (2016). Parent-infant interactions and infant cognitive development. 4th International Seminar on Behavioral Methods, Wisła, Poland, 8-10th September 2016.

Niedźwiecka, A. i Tomalski, P. (2016). Positive-negative assymetry in visual orienting in infants at the age of 9-12 months. 13th Meeting of Polish Society of Social Psychology, Wrocław, Poland, 16-18.09.2016.

Niedźwiecka, A., Radkowska, A, i Tomalski, P. (2016). Visual attention during parent-infant interactions in infants at high familial risk for autism. “Person” Interdisciplinary Contexts Of Early Intervention, And Early Support Of a Child’s Development Conference, Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland, September 21-23rd, 2016

Niedźwiecka, A. i Tomalski, P. (2016). Polish longitudinal study of infant siblings of children with autism (POL-SIBS). The role of analysis of parent-infant interactions in the studies of development of infants at risk for autism. 3rd Symposium „Autism – a multidisciplinary disorder”, organized by Polish Psychiatric Association and University SWPS, Warsaw, Poland, 23.06.2016.

Tomalski, P., Kostecki, M., Marczuk, K., Malinowska, A. & Niedźwiecka, A. (2015). An independent learner? The dynamics of infant-parent interaction during infant eye-tracking experiments. In: M. Paulus (Chair), New perspective on early social development: Social interaction. 17th European Conference of Developmental Psychology, Braga, Portugal, September 8-12, 2015.

Niedźwiecka, A., Tomalski, P. (2015). Parent-child interaction: a framework for cognitive development in infancy. In: P. Tomalski (Chair), Exploring the mechanisms of cognitive development in infancy. 24th Polish National Conference on Developmental Psychology. Warsaw, June 1-3rd, 2015.

Niedźwiecka, A., Tomalski, P. (2014). Development of gaze following in infants aged 9-12. The influence of gaze direction and facial expression of emotion. In: M. Białecka-Pikul (Chair), Social cognition in childhood and adulthood. Symposium conducted at the XXXV Scientific Meeting of the Polish Psychological Association „Psychology in the changing word”. Bydgoszcz, September 18-21st, 2014.

Kmita, G., Kosiorek, M., Niedźwiecka, A. (2011). Interest in a strange person and seeking the proximity of a parent in infants born preterm. Talk delivered at the 4th Polish Conference on Clinical Child Psychology „Pathways in the development of Child And Adolescent Personality”. Warsaw, May 20-22nd, 2011.

Wystąpienia konferencyjne (plakaty)

Niedźwiecka, A., Radkowska, A., Malinowska, A., & Tomalski, P. (2017). Visual attention during parent-infant interactions at 10 months of age differentiates infants at high familial risk for autism from low-risk controls. International Convention of Psychological Science (ICPS), Austria, Vienna, 23-25.03.2017

Tomalski, P. Malinowska, A., Niedźwiecka, A., Sękowski, K., &  Włodarczyk, A. (2017). Maternal anxiety is related to infant spontaneous fixation durations in girls but not in boys. International Convention of Psychological Science (ICPS), Austria, Vienna, 23-25.03.2017

Niedźwiecka, A., Tomalski, P. (2015). From attention to communication: assessment of parent-infant interactions in the first year of life. 17th European Conference of Developmental Psychology, Braga, Portugal, September 8-12, 2015.

Niedźwiecka, A., Tomalski, P. (2015). Facial expression of emotion or gaze direction? What determines social orienting at 9 months of age? BCCCD2015 Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary, January 8-10, 2015. PosterBudapest20015

Niedźwiecka, A., Tomalski, P. (2014). Shared Signal or Negativity Bias? Interactions Between Emotion Expression and Gaze Direction In Gaze Cueing in 9- and 12-month-old Infants. 19th Biennial International Conference on Infant Studies, Berlin, Germany, July 3-5, 2014.

Kostecki, M., Marczuk, K., Niedźwiecka, Malec, K., Tomalski, P. (2014). Development of a coding scheme for In-Depth Analysis of Infant Self-Regulatory Behavior During Eye-Tracking. 19th Biennial International Conference on Infant Studies, Berlin, Germany, July 3-5, 2014.

Działalność dydaktyczna

Analiza interakcji rodzice-dziecko
Ćwiczenia z psychologii rozwoju dziecka
Workshop on Parent-Child Interactions (WISP)
Psychologia 1 i 2 (zajęcia dla studentów Instytutu Romanistyki)

Zapraszam Studentów do współpracy w ramach prac rocznych empirycznych oraz tutoringu MISH i MISMAP.

Dane do prac empirycznych mogą Państwo zbierać w Pracowni Neurokognitywistyki Rozwojowej Babylab UW, wykorzystując następujące metody: eyetracking, analiza interakcji, skale rozwojowe i próby behawioralne, kwestionariusze.

Proponowane zagadnienia:

Uwaga wzrokowa podczas interakcji rodzic-niemowlę a rozwój kontroli uwagi u dziecka.

Strategie samoregulacji i ko-regulacji w sytuacji zadaniowej (np. zadanie odraczania gratyfikacji, skala rozwojowa).

Rozwój niemowląt i małych dzieci z rodzinnym ryzykiem autyzmu.

i  inne…

Działalność organizacyjna