Bilewicz Michał

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: prof. UW
Jednostka: Centrum Badań nad Uprzedzeniami - Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych
E-mail: bilewicz@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 842
Pokój: 7
Dyżury: poniedziałek 12.00-14.00 wtorek 13.00-15.00 urlop zagraniczny od 1 lutego 2016 do 13 lipca 2016
Działalność naukowa

Psychologia stosunków międzygrupowych;

Procesy dehumanizacji i humanizacji;

Hipoteza kontaktu oraz redukcja uprzedzeń;

Językowe podstawy dyskryminacji;

Badania stereotypów i uprzedzeń

Więcej informacji oraz pełna lista publikacji na profilu Zakładu

Działalność dydaktyczna

Wykład „Psychologia Społeczna”

Wykład „Social Psychology” (WISP)

Seminarium „Psychologia Holokaustu”

Działalność organizacyjna

Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

Koordynator Współpracy Wydziału Psychologii UW z University of Delaware

Przewodniczący Rady Programowej Studiów Magisterskich Wydziału Psychologii UW

Wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej