Chruszczewski Michał

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Psychologii
E-mail: Mikael@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 809
Pokój: 324
Dyżury: wtorek 12-16
Działalność naukowa

Twórczość — uzdolnienia — inteligencja i jej zdolności składowe — potrzeba domknięcia poznawczego — intuicyjność i racjonalność myślenia — osobowość — nastrój — nuda.

Te hasła opisują tematykę moich badań przeszłych lub obecnych.

Działalność dydaktyczna

Rozległa jak ameba i wielowątkowa jak jej nibynóżki.
Wykłady, seminaria, ćwiczenia.
Studia dzienne, wieczorowe, podyplomowe.
(Nie będę tu wyliczał konkretnych zajęć, są w katalogu.)

Zajęcia z różnych obszarów tak zwanej psychologii ogólnej,
z naciskiem na różnice indywidualne, ale też zajęcia psychometryczne
a nawet statystyczne, jak również elementy psychologii rodzaju (gender)
oraz zajęcia wprowadzeniowe (w psychologię i jej historię) dla studentów I roku.
Poza tym seminaria magisterskie i prace roczne empiryczne.

Mam też dwie doktorantki: jedną tu na Wydziale Psychologii UW, drugą w Instytucie Psychologii PAN.

Działalność organizacyjna

Pełnomocnik dziekana do spraw oryginalności autorstwa prac studenckich
od wiosny 2007 roku.
Członek rady wydziału od jesieni 2012 roku z wyboru, od połowy zimy 2013/4 z urzędu.
Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej od początków 2016 roku.
Członek senackiej komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów
od początku 2013 roku.