Suszek Hubert

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 745
Pokój:
Dyżury: wtorek 12.00-14.00 oraz 14.00-16.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna