Bartczak Marlena

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Asystent
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail: mbartczak@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 780
Pokój: 209
Dyżury: wtorek 12:00-13:30 i 15:30-16:00 oraz środa 12:00-13:30 i 15:30-16:00
Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Bartczak, M., Bokus, B. (2016). Semantic distances in depression: Relations between ME and PAST, FUTURE, JOY, SADNESS, HAPPINESS. Journal of Psycholinguistic Research, 45(3). Advance online publication. doi: 10.1007/s10936-016-9442-2

Jaworska, K., Szymańska, A., Bartczak, M., & Bokus, B. (in press). Metaphorical conceptualization of notions: The role of mood. In H Kyuchukov (Ed.), New trends in the psychology of language. (pp. 83-105). Munich: Lincom Academic Publisher.

Ważyńska, A., Szymańska, A., Bartczak, M., Bokus, B. (2015). Przy okrągłym stole dialogowego Ja. Gdzie siedzi sceptyk? W: B. Bokus, E. Kosowska (red.), O wątpieniu (s. 63-82). Piaseczno: Studio Lexem.

Bartczak, M., Bokus, B. (2015). Cognitive representations (metaphorical conceptualizations) of PAST, FUTURE, JOY, SADNESS, and HAPPINESS in depressive and non-depressive subjects: Cognitive distortions in depression at the level of notion. Journal of Psycholinguistic Research, 44(2), 159-185. doi:10.1007/s10936-014-9286-6

Bartczak, M., Bokus, B. (2013). Rozumienie pojęć w depresji. Piaseczno: Lexem.

Bartczak, M., Szymańska, A., Bokus, B. (2010). The word association test: From classic applications to new data. W: B. Bokus (red.), Studies in the psychology of language and communication
(s. 251-273). Warszawa: Matrix.

Bartczak, M. (2009). Does a notional level of cognitive distortions in depression exist? A voice for interdisciplinarity in studying cognitive functioning of individuals with depressive disorders. Polish Psychological Bulletin, 4, 58-71.

Bartczak, M. (2008). Metaphorical conceptualization of some notions in depressive disorders: Is PLEASURE an insipid milky jelly? Psychology of Language and Communication, 12, 85-102.

 

Zainteresowania badawcze:

psychopatolingwistyka, język osób starszych

Działalność dydaktyczna

Język tekstu naukowego

Psycholingwistyka – ćwiczenia

Psychologia dla nauczycieli

Język a kultura

Działalność organizacyjna

Wieloletni udział w pracach redakcyjnych anglojęzycznego periodyku Advances in Cognitive Psychology.