Grzesiak-Feldman Monika †

monikagrzesiak8 października 2016 r. odeszła dr Monika Grzesiak-Feldman. Przyjęliśmy tę wiadomość z ogromnym smutkiem. Związana z Wydziałem Psychologii UW od początku swojej działalności akademickiej – była członkiem Katedry Psychologii Społecznej, licencjonowanym trenerem, wspaniałą nauczycielką, promotorką i opiekunką wielu studentów, a także utalentowaną badaczką.

Jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół psychologii myślenia spiskowego oraz stereotypów i uprzedzeń.  Jej ostatnia praca, książka habilitacyjna pt. „Psychologia myślenia spiskowego”, ukazała się na początku października tego roku. Była podsumowaniem lat badań na temat uwarunkowań, natury i konsekwencji tego zjawiska.

Odeszła osoba niezwykle uważna i mądra, urzekająca swoją dojrzałością. Dla wielu z nas była wzorem wytrwałości, sumienności i wrażliwości. Pozostanie w sercach wielu z nas.

 

Publikacje dr Moniki Grzesiak-Feldman:

Grzesiak-Feldman, M. (2016). Psychologia myślenia spiskowego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzesiak-Feldman, M. (2015).  Are the high authoritarians more prone to adopt conspiracy theories? The role of right-wing authoritarianism in conspiratorial thinking.

Grzesiak-Feldman, M. (2013). The effect of high-anxiety situations on conspiracy thinking. Current Psychology, 32, 100-118.

Styśko-Kunkowska, M i Grzesiak-Feldman, M. (2012). Warsztaty umiejętności psychospołecznych. W: L. Grzesiuk i H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik Akademicki, s. 413-438. Warszawa: Eneteia.

Grzesiak-Feldman, M. (2012). Prawicowy autorytaryzm oraz orientacja na dominację społeczną jako predyktory różnych form myślenia spiskowego. Psychologia Społeczna, 7, 48-63.

Grzesiak-Feldman, M. (2011). O związkach różnych form myślenia spiskowego z uprzedzeniami wobec obcych. W: J. Czarnota-Bojarska i I. Zinserling (red.), W kręgu najważniejszych zagadnień psychologii społecznej, s. 115-126. Warszawa: WUW.

Grzesiak-Feldman, M. (2010). O związkach lęku z myśleniem spiskowym. Studia Psychologiczne, 48, 45-58.

Grzesiak-Feldman, M. i Irzycka, M. (2009). Right-wing  authoritarianism and conspiracy thinking in a Polish sample. Psychological Reports, 105, 389-393.

Grzesiak-Feldman, M. i Ejsmont, A. (2008). Paranoia and conspiracy thinking of Jews, Arabs, Germans, and Russians in a Polish sample. Psychological Reports, 102, 884-886.

Grzesiak-Feldman, M. i Suszek, H. (2008). Conspiracy stereotyping and perceptions of group entitativity of Jews, Germans, Arabs and homosexuals by Polish students. Psychological Reports, 102, 755-758.

Grzesiak-Feldman, M. (2007). Rola tożsamości społecznej w stereotypowym postrzeganiu grup i jednostek. Studia Psychologiczne, 45, 3, 15-27.

Grzesiak-Feldman, M. (2007). Eksperymentalne wzbudzenie procesów kontroli oraz formy tożsamości społecznej a stereotyp egzemplaryczny i spiskowy Żydów. Przegląd Psychologiczny, 50, 2, 201-224.

Grzesiak-Feldman, M. (2007). Conspiracy thinking and state-trait anxiety in young Polish adults. Psychological Reports, 100, 199-202.

Grzesiak-Feldman, M. (2006). Tożsamościowe uwarunkowania posługiwania się stereotypami. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Grzesiak-Feldman, M. (2006). Związek zjawiska asymetrii w szacowaniu dystansów JA-ŻYD i ŻYD-JA z jawnie mierzonym stereotypem Żyda oraz z formami poznawczej reprezentacji MY. Studia Psychologiczne, 44, 4, 31-44.

Grzesiak-Feldman, M. (2006). Tożsamościowe przesłanki różnych rodzajów stereotypizacji. Roczniki Psychologiczne, 9 (2), 45-60.

Grzesiak-Feldman, M. i Styśko, M. (2006). Warsztat umiejętności psychospołecznych jako metoda prowadząca do zmiany w jednostce: analiza empiryczna. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 3(3), 231-244.

Grzesiak-Feldman, M. (2005). Kilka słów o sztuce interpretacji. W: K. Stemplewska-Żakowicz i K. Krejtz (red.), Wywiad Psychologiczny. t.1, s.117-128. Warszawa: Wydawnictwo Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

Grzesiak-Feldman, M. (2005). Wywiad psychologiczny a wywiad dziennikarski: porównanie W: K. Stemplewska-Żakowicz i K. Krejtz (red.), Wywiad Psychologiczny. t.2, s.17-26. Warszawa: Wydawnictwo Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

Grzesiak-Feldman, M. (2005). Warsztat umiejętności psychospołecznych jako metoda edukacyjna i rozwojowa: wybrane zagadnienia. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 2(2), 171-186

Grzesiak-Feldman, M. (2005). Trzecia Międzynarodowa Konferencja Na Temat Dialogowego Ja – sprawozdanie. Przegląd Psychologiczny,48 (1), 125-128.

Grzesiak-Feldman, M. (2004). Czy możliwe jest kontrolowanie stereotypizacji? Psychologia Jakości Życia, 3(1), 123-132.