Jankowski Konrad

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail: kjankows@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 79
Dyżury:
Działalność naukowa

Wszystkie informacje dostępne są na podstronie

Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna