Rada Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału_2017/18

Członkowie Rady Wydziału Psychologii UW

Władze Wydziału

Dziekan: dr hab. Dominika Maison, prof. UW

Prodziekani: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

dr hab. Andrzej Rynkiewicz

 

Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni na pełnym etacie

Profesorowie na stanowisku profesora zwyczajnego:

prof. dr hab. Barbara Bokus

prof. dr hab. Emilia Łojek

prof. dr hab. Mirosław Kofta

prof. dr hab. Andrzej Nowak

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

prof. dr hab. Ewa Pisula

prof. dr hab. Katarzyna Schier

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

 

Profesorowie z tytułem profesora

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

prof. dr hab. Maria Ledzińska

prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll

 

Pozostali samodzielni pracownicy naukowi:

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

dr hab. Maciej Haman, prof. UW

dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW – ur.nauk.1.10.16-30.09.17

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW

dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW – ur.nauk.1.03.17-30.09.17

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

dr hab. Michał Chruszczewski

dr hab. Anna Cierpka

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

dr hab. Wojciech Dragan

dr hab. Ewa Haman

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

dr hab. Grażyna Katra

dr hab. Grażyna Kmita

dr hab. Jerzy Osiński

dr hab. Joanna Radoszewska

dr hab. Jadwiga Rakowska

dr hab. Małgorzata Święcicka – ur.nauk.1.10.16-30.08.17

dr hab. Przemysław Tomalski

dr hab. Piotr Tomaszewski

dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

dr hab. Marcin Zajenkowski

 

Niesamodzielni pracownicy naukowi:

dr Julia Barlińska

dr Małgorzata Dragan

dr Rafał Kawa

dr Kamil Imbir

dr  Dorota Karwowska

dr Grzegorz Krajewski

dr Dorota Rutkowska

dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

dr Mikołaj Winiewski

dr Jerzy Wojciechowski

dr Irena Zinserling

 

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich

mgr Tomasz Oleksy

mgr Paweł Motyka

mgr Maria Wojcieszek

 

Inni Członkowie Rady Wydziału:

dr Wouter dr Raad Kierownik WISP

mgr Ewa Gajewska  /przedst. pracow nie będących naucz. akadem

mgr Sylwia Stanicka  /Pełnomocnik Kwestora

 

Samorząd Studencki:

Magdalena Arkuszewska

Weronika Bojanowska

Maria Bronowska

Marcela Dziekan

Mateusz Jaworski

Kamil Koter

Beata Malińska

Marcin Melaniuk

Wiktor Trzebicki

Demetriusz  Wojakowski

Katarzyna Wojciechowska

Członkowie z głosem doradczym oraz stali członkowie:

mgr Maria Cywińska Dyrektor Administracyjna

dr Tomasz Baran przedst. Związku Zawodowego NSZZ Solidarność – ur. macierz. i rodz. 1.10.16-30.09.2017

 

Razem: 66 członków