Oferty i Zamówienia

Zapytanie ofertowe – prowadzenie punktu usług kserograficznych

Zamieszczone: 18 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe – SIWZ Ksero


Zapytanie ofertowe – prowadzenie bufetu studencko-pracowniczego

Zapytanie ofertowe bufet MC


Oferta – poszukiwany pracownik prowadzący badania naukowe w projekcie badawczym

Pracownik do projektu Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn


LTD poszukuje pracownika

ogłoszenie_asystent_techniczny_LTD


Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie (WPs-1/23/2017)

SIWZ-Wykonawca-CAWI_MHW


Zapytanie ofertowe Usługa hotelowa/hostelowa na rzecz Wydziału Psychologii UW (WPs-21/2017/KS)

Zapytanie ofertowe usługa hotelowa


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie na doktoranta – asystenta badawczego

SIWZ Wykonawca Winiewski


Dotyczy: postępowania numer WPs/06/2017/KS, którego przedmiotem była usługa hotelowa/hostelowa

Zamawiający informuje, że wykonawca wybrany w postępowaniu odmówił podpisania umowy.


Oferta – Poszukiwani doktoranci jako asystenci badawczy

Zapytanie ofertowe_ Asystent_Badania ankietowe


Babylab UW poszukuje asystenta badawczego

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: research assistant

Wymagania:

– w momencie zatrudnienia ukończone studia magisterskie lub równoważne na kierunku psychologia lub na kierunkach pokrewnych

– doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych z udziałem niemowląt, w tym z wykorzystaniem metod EEG i eye-trackingu oraz obrazowania za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS)

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

– wysokie umiejętności interpersonalne oraz udokumentowane doświadczenie w pracy zespołowej w roli koordynatora projektu badawczego

 

Opis zadań: Praca w ramach projektu OPUS 12 „Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy”, realizowanego w Pracowni Neurokognitywistyki Rozwojowej (Babylab UW) na Wydziale Psychologii UW
– przeprowadzanie badań z udziałem niemowląt z wykorzystaniem metod:
eye-trackingowych (ET), elektroencefalografii (EEG) i spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS)

– przygotowywanie bodźców do badań EEG, ET, fNIRS

– przygotowywanie części raportów z badań

– koordynacja rekrutacji i planowania wizyt osób badanych

– koordynowanie i nadzór pracy członków zespołu

 

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin składania ofert: 23.06.2017

Forma składania ofert: zgłoszenie mailem na adres: p.tomalski@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

– Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, UW
– Zatrudnienie na okres 36 miesięcy

– Planowane rozpoczęcie: lipiec/sierpień 2017 r.

Dodatkowe informacje:

– Wymagane dokumenty:

– CV

– list motywacyjny

Więcej informacji: Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr hab. Przemysławem Tomalskim (mail: p.tomalski@uw.edu.pl)