Wtorki Naukowe

Najbliższe spotkaniaHarmonogramO Wtorkach Naukowych

Czy modyfikacja tendencyjności poznawczych w depresji jest możliwa pod wpływem treningu uważności (MBCT) w depresji? Wyniki badania RCT.

 

Paweł Holas

 

Poznawcze teorie depresji zakładają, że u jej podłoża leżą negatywne tendencyjności procesów poznawczych: pamięci, uwagi i interpretacji.

Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT) jest to krótkoterminowa interwencja oparta na uważności o uznanej skuteczności w zapobieganiu nawrotom depresji. Ostatnio podejmowane są również próby zastosowania MBCT w terapii epizodów depresji. Ponieważ uważność uczy kierowania uwagą w sposób nieosądzający na dostępne w bieżącej chwili informacje zamiast polegania na sądach i schematach, można założyć, że MBCT prowadzi do redukcji negatywnych tendencyjności uwagi i interpretowania w depresji. Zaskakująco niewiele wiadomo ten temat.

Wykład będzie krótkim omówieniem wyników badania którego celem była ocena skuteczności oraz mechanizmów zmiany MBCT w depresji, w szczególności w zakresie

modyfikacji  tendencyjności poznawczych i negatywnego myślenia u osób w depresji. W badaniu wzięło udział 56 osób z diagnozą depresji, randomizowanych do dwóch grup: MBCT i kontrolnej (lista oczekujących). Dokonano oceny przed i po terapii przy użyciu pomiaru kwestionariuszowego oraz okulograficznego podczas zadania oceniającego tendencyjności interpretacyjne. Wyniki wskazują na istotną poprawę objawową oraz modyfikację procesów poznawczych w kierunku odwrócenia negatywnych tendencyjności w grupie MBCT w stosunku do WL.

Wyniki te wskazują zarówno na skuteczność MBCT w terapii depresji jak i potencjalny mechanizm terapeutyczny.

 

Wtorek 28.11.2017   Godz. 15.15 -16.00, sala nr 1

 

Plan wtorków na miesiąc listopad:

06.11 dr Natalia Gawron i mgr Paulina Skolasińska: „Deklarowana tygodniowa aktywność fizyczna a funkcjonowanie umysłowe – badania neuropsychologiczne.”

14.11 Natalia Osica: Po co, kiedy, jak i gdzie promować naukę?

21. 11 dr Magdalena Król:  „Eye-tracking w psychologii poznawczo-rozwojowej. Gospodarka postrzegania, czyli optymalizacja wzorców ruchu oczu pod wpływem doświadczenia u osób o typowym rozwoju i osób ze spektrum autyzmu.”

28.11 dr n. med. Paweł Holas: Czy modyfikacja tendencyjności poznawczych w depresji jest możliwa pod wpływem treningu uważności (MBCT) w depresji? Wyniki badania RCT.

Od roku 2002 na Wydziale organizowane są cotygodniowe „Spotkania Wtorkowe”, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni mogą podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych. Ich pomysłodawczynią i niestrudzoną organizatorką przez 14 lat była Profesor Maria Lewicka. Od października 2016 r. organizatorką wtorków jest dr Magdalena Budziszewska. Spotkania Wtorkowe organizowane są zawsze o tej samej porze, we wtorki roku akademickiego, w czasie tzw. długiej przerwy w godz. 15.15-16.00. Odbywają się na parterze budynku w sali nr 1.

koziolek-1-z-logo-2-page-001 koziolek-2-z-logotypami-page-001

Wtorki Naukowe wrosły w klimat naszego Wydziału. Referentami byli zarówno profesorowie, jak i najmłodsi adepci nauki, zagraniczni goście, a także naukowcy wykładający na innych polskich uczelniach. Będziemy naszą ofertę wtorkową systematycznie poszerzać o nowe nazwiska i nowe dziedziny wiedzy. Zależy nam, aby „Wtorki” kojarzyły się ich uczestnikom nie ze sztywnym klimatem naukowej pompy, ale z atmosferą lekkości i zabawy, jaką powinna być dla nas przygoda z nauką. Dlatego spotkaniom naszym patronuje najbardziej nietypowa – ale jakże swojska – postać: zrodzony z wyobraźni Kornela Makuszyńskiego i powołany do życia przez Mariana Walentynowicza, wieczny wędrowiec i poszukiwacz przygód, Koziołek Matołek.

Koordynatorem Wtorków Naukowych jest dr Magdalena Budziszewska.