Stypendia Doktoranckie

Doktoranci Wydziału Psychologii mogą ubiegać się o różne stypendia. Szczegóły możecie znaleźć na Portalu Informacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

Są przyznawane przez rektora na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję doktorancką Wydziału Psychologii. 30% najlepszych, wyróżniających się w pracy naukowej i dydaktycznej, doktorantów stacjonarnych na poszczególnych latach studiów ma szanse dostać dofinansowanie zwiększone z dotacji projakościowej.
Kryteria oceny doktorantów, które są podstawą do przyznania stypendium.