Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Psychologii UW

Piotr Litwin
Paweł Motyka
Tomasz Oleksy
Anna Wnuk
Urszula Ziętalewicz – przewodnicząca

kontakt: wrd@psych.uw.edu.pl